Årsplan 0. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 0.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

En anden mulighed for et digitalt supplement til Format er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Stranden

Fx uge

33-39

I kapitlet arbejder eleverne med forståelsen af talnavne, talsymbol og skrivning af tallene fra 0 til 9. Desuden arbejder eleverne med antalsbestemmelse og placering af tallene i rækkefølge. Kapitlet afsluttes med et projekt om at skrive tal og angive antal med materialer fundet i naturen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Geometrium

Fx uge

40-47

I kapitlet arbejder eleverne med at genkende, beskrive og tegne de geometriske figurer trekant, firkant og cirkel. I den forbindelse introduceres eleverne til tegning af de geometriske figurer i GeoGebra. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne fremstiller stangdukker af geometriske figurer til et dukketeater.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Legetøj

Fx uge

48-3

I kapitlet arbejder eleverne med at læse og placere tallene fra 0 til 20 i rækkefølge og med forståelsen af 10´ere og 1’ere. Desuden arbejder eleverne med at sortere i forhold til længde og højde samt beskrive genstandes placering i forhold til hinanden. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne arbejder med forskellige aktiviteter i forbindelse med en bamsefest.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ridderborgen

Fx uge

4-10

I kapitlet arbejder eleverne med at tegne og beskrive mønstre og skelne mellem frise- og flisemønstre. Eleverne finder desuden mønstre i deres omgivelser og undersøger, hvornår noget er et mønster og et ikke-mønster. Derudover arbejder eleverne med figurer, der kan spejles i en spejlingsakse. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne fremstiller våbenskjolde med mønstre og spejlvendte figurer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Cirkus Plus

Fx uge

11-18

I kapitlet arbejder eleverne med forståelsen af plus- og lig med-tegnet. Desuden introduceres eleverne til 10’er venner og regner plusstykker ved at lægge sammen og tælle videre. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne forbereder og opfører en cirkusforestilling. Eleverne producerer bl.a. prislister og regner plusstykker ud fra prislisterne.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Madmatik

Fx uge

19-25

I kapitlet arbejder eleverne med forståelsen af minus- og lig med-tegnet. Eleverne regner desuden minusstykker ved at tage væk og finde forskellen. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne regner ud, hvor mange penge, de har tilbage efter at have købt frugtstykker til en smoothie.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.