1---kap.1

I kapitlet arbejder eleverne med tallene 0-30. Eleverne skal bestemme antal, genkende talnavne og symboler og sætte tal i rækkefølge. Eleverne arbejder med repræsentationer af tal, talsymboler, konkrete mængder, tallinje, lige, ulige, visuelle repræsentationer for antal mv. Afslutningsvis arbejder eleverne med optællinger i diagrammer og vurdering af chance.