1---kap.-2

I kapitlet arbejder eleverne med flere forskellige repræsentationer for addition. Eleverne skal benytte sig af kort, terninger og andre konkrete materialer og anvende forskellige tællestrategier. Der arbejdes med tallinjeværktøj, taltavle og 10’er-venner, som udgør flere måder at angribe addition på. Desuden udfordrer kapitlet eleverne ved at præsentere omvendte opgaver, hvor eleverne fx skal finde flere regnestykker til samme sum eller finde den manglende addend ved undersøgelse med lommeregner.