1---kap.-3

I kapitlet arbejder eleverne med geometriske figurer – cirkler, trekanter, firkanter (herunder kvadrater og rektangler), femkanter og sekskanter. Eleverne skal som led i iagttagelsen og den begyndende beskrivelse af figurer, sortere dem efter forskellige kriterier, fx runde og ikke runde, og genkende figurerne fra hverdagen. Eleverne skal navngive og beskrive polygoner ved at tælle figurernes kanter samt tegne, bygge og opdele figurer. Afslutningsvis skal eleverne arbejde undersøgende med sammensætning af figurer i opgaver, der inviterer til ræsonnement.