1---kap.-4

I kapitlet arbejder eleverne med subtraktion med og uden 10’er-overgang. Eleverne præsenteres for forskellige strategier til at angribe subtraktion på. Eleverne skal anvende flere forskellige hjælpemidler fx tallinjer, talperlekæder, lommeregner, regneark samt konkrete materialer til at tælle og bygge regnestykker med. Kapitlet omhandler flere handelssituationer, hvor eleverne fx skal give penge tilbage, finde prisforskel eller angive penge, der mangler. Der er generelt fokus på regnehistorier, hvor subtraktion sættes i sammenhæng med hverdagssituationer. Eleverne præsenteres også for begrebet talrækker, hvor de skal finde og fortsætte et system i en række tal.