1---kap.-5

I kapitlet arbejder eleverne med symmetri, spejling og mønstre med en kreativ og legende tilgang. Eleverne skal lære at anvende spejl og GeoGebra til at spejle med og der arbejdes både med de lodrette symmetriakser, vandrette og skrå symmetriakser. Under arbejdet med mønstre indgår beskrivelser af objekters placeringer i forhold til hinanden med forholdsord.