1---kap.-6

I kapitlet arbejder eleverne med to og trecifrede tal. Foruden talnavn, symbol og rækkefølge skal de gruppere i 1’ere, 10’ere og 100’ere i arbejdet med begrebsforståelsen af titalssystemet. Eleverne præsenteres for forskellige måder at repræsentere tal på, der alle skal understøtte forståelsen af titalssystemet fx penge, kuglespil, 10’er-stænger og 1’ere og tal-telte med opbygning af tal i 1’ere, 10’ere og 100’ere samt addition byggende på titalssystemet.