1---kap.-8

I bogens sidste kapitel arbejder eleverne med både addition og subtraktion. Regnearterne bliver bragt sammen og valget af regneart er et omdrejningspunkt. Talområdet udvides og der lægges vægt på additions- og subtraktionsregnestykker med 10’er-overgange i talområdet 0-99. Eleverne præsenteres for begyndende overslagsregning og arbejdet med talrækker udvides til at omhandle både addition og subtraktion.