maal_kap1

I kapitlet arbejdes der med elevernes grundlæggende forståelse af statistik, chance og kombinatorik. Eleverne arbejder med at indsamle og ordne data samt tolke og præsentere data i pinde- og cirkeldiagrammer. Eleverne skal stille spørgsmål og svare ved at aflæse informationer i både tabeller og diagrammer samt vurdere udsagn ud fra data.

Eleverne skal også foretage egne simple undersøgelser. Ud fra enkle eksperimenter med stikprøveudtag vurderer eleverne chance, men også teoretisk vurdering af chance ud fra fordelingen af farver på et lykkehjul. I arbejdet med kombinatorik undersøger eleverne antallet af forskellige kombinationer både med og uden tilbagelægning.