maal_kap2

I kapitlet arbejder eleverne med udviklingen af egne strategier til at bestemme summen og differensen af to tocifrede tal. Eleverne guides af forskellige strategier, der alle bygger på elevernes talforståelse. De præsenterede strategier er en blanding af forskellige hovedregning-strategier, som overordnet navngives lidt ad gangen, tiere og enere samt omskrivning af stykket, og som bliver støttet af forskellige notatteknikker, konkreter og værktøjer som fx den åbne tallinje.

Kapitlet er først bygget op som to parallelle forløb med først addition-strategier og herefter subtraktion-strategier. På kapitlets sidste sider bliver regnearterne igen bragt sammen, og hvor fokus er på forskelle de to regnearter imellem, fx valget mellem de to regnearter i regnehistorier, målinger i praksis (forlængelse og forskel), regneregler og ræsonnementer samt talrækker og overslag.