maal_kap3

I kapitlet arbejdes med at tegne, fremstille og beskrive figurer. Det er primært polygoner og polygoner med mange kanter, der præsenteres gennem den japanske papirkunst origami. Eleverne introduceres for begrebet vinkel, og eleverne arbejder med vifter fremstillet i papir, der kan bredes ud og sammenlignes indbyrdes. Eleverne kommer i kapitlet til at kende den rette vinkel og vurdere andre vinklers størrelse ud fra denne – som større eller mindre end ret.

Ligedannede figurer præsenteres også, som mindre eller større udgaver af samme figur. Ens figurer præsenteres som figurer, der ved drejning og/eller spejling dækker hinanden.