maal_kap4

I kapitlet introduceres eleverne for multiplikation som en lettere skrivemåde end gentagen addition. Eleverne præsenteres for forskellige hverdagssituationer med multiplikation og for forskellige strategier til løsning af disse. Eleverne kommer både til at bruge tegne-strategier, hovedregning-strategier og ræsonnementer.

I arbejdet med regnehistorier præsenteres eleverne for hverdagssituationer, hvori multiplikation indgår. I den forbindelse arbejdes med ordkendskabet, udvælgelse af relevante taloplysninger samt opstilling af gangestykker.

Eleverne arbejder også med forståelsen af den kommutative lov for multiplikation og skal finde og opstille gangestykker fra hverdagen. Eleverne skal undersøge med lommeregner og formulere regler for gange med 1 og gange med 0.