maal_kap5

I arbejdet med kapitlet videreudvikler eleverne deres forståelse af symmetri og spejlinger, og de introduceres for endnu en type flytning: parallelforskydning.

Arbejdet med mønstre fortsættes fra første klasse, men udvides med “Hvad er et mønster, og hvad er ikke et mønster?”. Det udvides også med sammensatte mønstre med både spejling og forskydning og flere symmetriakser samt vurderinger af placering af disse.

Eleverne arbejder også med mønstre via figurrækker, hvor eleverne skal beskrive, hvordan mønsteret i figurerne udvikler sig og dernæst bygge den næste i rækken.