maal_kap6

I kapitlet opnår eleverne kendskab til titalssystemets opbygning og talkendskab til de naturlige tal op til 999. I den forbindelse arbejder eleverne med tallenes symbol, lyd, rækkefølge og værdi.

I arbejdet med additions- og subtraktionsstykker er der fokus på elevernes forståelse for titalssystemet og cifrenes pladsværdi.

Eleverne præsenteres også for begrebet afrunding i forbindelse med afrunding til nærmeste 10’er.