maal_kap8

Bogens sidste kapitel bygger videre på elevernes forståelse for addition, subtraktion og multiplikation og anvendelse af forskellige regnestrategier, som de har lært i de foregående kapitler. I kapitlet er foruden færdighedstræning en særlig fokus rettet mod forskelle og kendetegn mellem de tre regnearter, der kan klæde eleverne på til udvælgelse og anvendelse af den rigtige regneart i praktiske og hverdagsrelaterede situationer. Der gøres derfor meget ud af regnehistorier og de sproglige ord og begreber, der kendetegner de tre regnearter samt opgaver, der fx fremhæver sammenhængen mellem addition og subtraktion som modsatte regningsarter.

I kapitlet er der også fokus på de matematiske undersøgelser, der både kalder på forskellige problemløsningsstrategier og elevens vedholdenhed og tålmodighed.