f3_kap1

I kapitlet arbejder eleverne med begrebet chance ved optælling i forbindelse med spil, hvor der både er tale om jævn og ujævn sandsynlighed. Dernæst arbejder eleverne med statistik ved at indsamle, ordne og præsentere data og med fremstilling af egne diagrammer, herunder ved hjælp af regneark. I forbindelse med kombinatorik arbejdes med systematiske optællinger, herunder præsenteres eleverne for tælletræet som et værktøj.