f3_kap2

I kapitlet introduceres eleverne for begrebet ligelig fordeling samt ligelig fordeling med angivelse af rest. Arbejdet med addition og subtraktion repeteres og udvides med to- og trecifrede tal. Fokus er på, at eleverne med notater skal vise, hvordan de regner, og hvordan eleverne deler egne smarte metoder med hinanden.

Dernæst arbejder eleverne med regnehistorier fra hverdagen, hvori både fordeling, addition og subtraktion indgår. Elever skal arbejde med at genkende og skelne de enkelte regnearter fra hinanden, sprogligt, symbolsk og visuelt via illustrationer.