f3_kap3

I kapitlet arbejder eleverne med beskrivelser af og sammenhænge mellem plane og rumlige figurer. I forbindelse med den rumlige figur – kassen – introduceres metoder til bestemmelse af rumfang. Eleverne tegner og bygger kasser i centicuber efter arbejdstegninger og omvendt. De tegner kasser på isometrisk papir eller bygger efter isometriske tegninger og arbejder med udfoldninger.

Tidligere er begrebet vinkel blevet introduceret. I dette kapitel udvides kendskabet til vinkeltyper ved at introducere begreberne stump og spids vinkel.

Eleverne finder og konstruerer desuden flisemønstre med spejlinger og parallelforskydninger.