f3_kap4

I kapitlet arbejder eleverne med multiplikation som gentaget addition og med at opøve fortrolighed med den lille gangetabel.

Eleverne introduceres for begrebet division og for divisionstegnet, og der arbejdes med sammenhængen mellem division og multiplikation som to modsatrettede regnearter. Eleverne arbejder i den forbindelse med regnehistorier og forståelsen af, hvilken regningsart der skal anvendes i givne situationer.