f3_kap6

I kapitlet introduceres eleverne for begrebet brøk, som repræsenterer et tal på tallinjen. Heri indgår betydningen af tæller og nævner, omsætning til decimaltal samt ordning af brøkers størrelse og rækkefølge. Fokus er på brøker, som eleverne kender fra deres hverdag både visuelt og sprogligt, og som kan omskrives til decimaltallene 0.25 (en kvart), 0.50 (en halv) og 0.75 (tre kvarte). De simple brøker lægges både sammen og trækkes fra hinanden.