f3_kap7

I kapitlet arbejder eleverne med en række måleredskaber til måling af tid, længde, vægt, areal og rumfang med henblik på at kunne udvælge det mest hensigtsmæssige måleredskab i en given situation. I den forbindelse arbejder eleverne med navngivning og forkortelse for en række enheder samt med at kunne adskille de forskellige enheder fra hinanden.

Eleverne arbejder med omskrivninger inden for både længde-, vægt- , rumfangs- og tidsenheder. Og afslutningsvis arbejder eleverne med overslag ved køb af flere varer og ved tilbagebetaling.